Gregory Charette Hagë, 28.10.2018   Që nga viti 2017 kam pasur fatin e mirë të dirigjojë Filarmoninë e Kosovës në katër raste të ndara, duke drejtuar orkestrën në interpretimin e një game të gjerë veprash që nga shek. XIX, fillim shekulli 20-të e deri tek repertori i...